سوکت و کانکتور

فروش انواع کانکتتورهای مصرفی در زمینه الکترونیک، شبکه، سیستمهای امنیتی

سوکت و کانکتور

BNC (1)

سوکت مخابراتی (1)