مجله الکترونیکی رایان الکترونیک، ارئه کننده اطلاعات و آموزش های مختلف در زمینه قطعات و تجهیزات الکترونیکی می باشد.